100% fast stilling som sjukepleiar, ledig frå snarast

PLEIE OG HJELPETENESTA
Pleie- og hjelpetenesta omfattar heimebaserte tenester, alders- og sjukeheim (24 plassar) og arbeid med psykisk utviklingshemma. Lokalt KØH tilbod.

Vi har:

 • Tid for brukarane våre
 • Oversiktleg arbeidsområde
 • Dei tilsette arbeider både i institusjon og heimebaserte tenester
 • Moglegheit for fagleg utvikling og utforming
 • Opplæring for nytilsett

100% fast stilling som sjukepleiar

 • 100% fast stilling som autorisert sjukepleiar er ledig frå snarast
 • Stillinga går i 3 delt turnus/3. kvar helg

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert sjukepleiar
 • Det er ynskjeleg med røynsle frå liknande arbeid
 • Interesse for å arbeide med eldre
 • Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar og evne til å samarbeide

Vi kan tilby:

 • Løn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Spennande arbeidsoppgåver
 • Kommunen kan vere hjelpsam med å skaffe bustad 
 • Flyttegodtgjersle etter eige reglement 
 • Ferieleilighet i Kristiansand
 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer

Den som blir tilsett må følgje oppsett turnusplan. Den tilsette må ha førarkort for bil. For stillinga gjeld elles dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lovar, reglement og tariffavtalar. Det blir trekt 2% pensjonsinnskot til KLP. Krav om politiattest ved tilsetting.

Spørsmål om stillinga kan rettast til:
Tenesteleiar for pleie og hjelpetenesta Vidar Johnsen tlf. 37938651/ 41420301
Avdelingssjukepleiar Ragnhild Hoslemo tlf. 37938653/47354904

SØKJARANE MÅ BRUKE DET ELEKTRONSIKE SØKNADSSKJEMAET VÅRT

Vitnemål og attestar vil bli spurt etter ved eit evt. intervju.

 

Søknadsfrist: 10.09.2017

                  

 

Vi ønskjer ikkje å bli kontakta av annonse seljarar eller andre som vil selje rekrutteringstenester

 

Sjukepleier

Kontaktinformasjon

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS