• Det kan hende at arrangementsdatoar og utsending av Byklaren ikkje alltid går overens.  
 • Difor legg vi inn informasjon om større hendingar/arrangement i to nummer etter kvarandre. 
 • Arrangement som er viktig for deg bør du legge inn på din kalender med ei gong!
 • Alt som skjer i kommunen vår ligg også på våre nettsider, dag for dag under "Kva skjer"

Lag og foreningar, som er etablerte i kommunen, kan bruke Byklaren til å varsle om møte, aktivitetar og arrangement.  

Informasjonen som du vil ha med, må sendast til postmottak@bykle.kommune.no innan disse datoane våren 2018 :
04.01, 01.02, 01.03, 03.04, 02.05

 • Målform: Nynorsk                                             
 • Utgjevar: Bykle kommune
 • Format:  A3 / bretta
 • Opplag:  Ca. 850 - 12 nummer per år.
 • Distribusjon:
  • Som uadressert B-post til husstandar og bedrifter i Bykle kommune
  • Til dei som har valgt å abonnere på Byklaren - sjå nederst på nettsida
  • Her på vår nettside
  • På Facebook