Lag og foreningar, som er etablerte i kommunen, kan bruke Byklaren til å varsle om møte, aktivitetar og arrangement.  

Informasjonen som du vil ha med, må sendast til postmottak@bykle.kommune.no i god tid før datoane du ser under her. 

Utsendingar i 2017:  
04.01, 01.02, 02.03, 30.03, 02.05, 01.06, 03.07, 02.08, 04.09, 02.10, 01.11 og 30.11 

 • Målform: Nynorsk                                             
 • Utgjevar: Bykle kommune
 • Format:  A3 / bretta
 • Opplag:  Ca. 850 - 12 nummer per år.
 • Distribusjon:
  • Som uadressert B-post til husstandar og bedrifter i Bykle kommune
  • Til dei som har valgt å abonnere på Byklaren - sjå nederst på nettsida
  • Her på vår nettside
  • På Facebook