Fornamn Etternamn Rolle Adresse P.nr. Stad
Jan D. Dalen Leiar   4754 Bykle 
Ingrid Kostveit Nestleiar   4754 Bykle 
Tom Olav Trydal Medlem   4754 Bykle 
Sven Are  Svendsen Medlem   4755 Hovden
Pål Georg Trydal Medlem   4754 Bykle
May Britt Trydal 1. vara   4754 Bykle 
Olav  Skinnarland 2. vara   4755 Hovden
Edvin Norheim 3. vara   4755 Hovden
Jan  Sælid 4. vara   4754 Bykle
Kristian Dypedal 5. vara   4754 Bykle