Inngang nede vinter2 bykle samfunnshus_cr

Bykle samfunnshus

Bykle samfunnshus er eit offentleg allbrukshus eigd av Bykle kommune, under kultur og fritid/teknisk drift og eigedom. Her er stor lokal aktivitet med mange tilbod samla under eit tak og er ein viktig møtestad for innbyggjarar og besøkande. Dei største brukarane er Bykle barne- og ungdomsskule, Bykle idrettslag, Bykle kulturskule, SFO, Bykle barnehage og andre frivillige lag. Næringslivet er også ein viktig aktør, i samband med arrangement og selskap når dei treng ekstra plass. I tillegg er det ei stor gruppe privatpersonar som brukar treningsfasilitetar og øvrige tilbod på samfunnshuset.

  • Til høgre under "Tilknytta element" finn du ein oversikt med presentasjon av dei ulike roma i Bykle samfunnshus.
  • Her ligg også ei oversikt over kva som er tilgjengeleg av utstyr når det gjeld AV, lyd og lys på grendehusa våre i Bykle og på Hovden.

ORDINÆRE OPNINGSTIDER                                             

Måndag til onsdag 15.00 - 20.00
Torsdag 15:00 - 17:00
Fredag Stengt

SOMMAR 2017:  

26.06 - 29.06 Mån - tors 12 - 17
03.07 - 06.08   Stengt
07.08 - 20.08 Mån - tors 12 - 17
Frå måndag 21.08   Vanlege opningstider

Skulebibliotek, kulturskule, skule og SFO brukar samfunnshuset på dagtid.

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS