Reinevatn

Fakta om kommunen

Kommuneadministrasjonen ligg i Bykle kyrkjebygd:  Rådhuset, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle 

  • Kommunenr: 0941
  • Org. nr.: 958 814 968
  • Bankgiro: 2835 20 00266
  • Skatt: 6345 06 09414
  • Flatevidde: 1.552 km²
  • Innbyggjartal: 950 pr. 01.07.2012
  • Viktige næringsvegar: Reiseliv, offentleg og privat tenesteyting
  • Skogsareal: 166 km²
  • Ferskvatn: 106 km²
  • Viktigaste kommunale inntektskjelde: Vasskraft

 

Kontaktinformasjon

Bykle kommune
T: 37 93 85 00
postmottak@bykle.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS