Anders Martinsen fotografer ©Anders Martinsen fotografer

Finansiering

Dersom du vil bygge eigen bustad eller kjøpe bustad kan du søke Husbanken om grunnlån.

Kommunalt startlån kan og gjevast til unge i etableringsfasen,einslege forsørgarar m.m. Sjå kommunale retningsliner til høgre.  Startlånet er behovsprøvd.

Bykle kommune har og ei ordning med eit etableringstilskott på kr 113.000,- dersom du bygger eigen bustad i kommunen. Etableringstilskottet vert utbetalt når det ligg føre ferdigattest frå byggesak. 

Kommunale avgifter og tilskott i samband med bustadbygging

 

Kontaktinformasjon

Rådgjevar kommunal forvaltning:
Tallak Bjørnarå
T: 37 93 86 03
M: 990 82 842
tallak.bjornara@bykle.kommune.no

 

HUSBANKEN
Informasjon om startlån og tilskudd

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS