Dette er viktig for å sikre rett handsaming av rekningane, mellom anna med tanke på budsjett og betaling.

Ann H. R. Ebeltoft  -  Økonomisjef