Her finn du også bibliotekfilial, gymsal (som kan leigast i ledige periodar) og treningsrom;  åpent for alle utanom reserverte tider.  Dei største brukarane er Setesdal vidaregåande skule, Hovden skigymnas, Fjellgardane skule og Fjellgardane barnehage, Bykle kulturskule, Hovden sportsklubb og andre frivillige lag.

Næringslivet er også ein viktig aktør, i samband med arrangement og selskap når dei treng ekstra plass. I tillegg er det ei stor gruppe privatpersonar som brukar treningsfasilitetar og øvrige tilbod på huset.

  • Under finn du ei oversikt med presentasjon av ulike rom i Hovden grendehus.
  • Her ligg også ei oversikt over kva som er tilgjengeleg av utstyr når det gjeld AV, lyd og lys på grendehusa våre i Bykle og på Hovden.

ORDINÆRE OPNINGSTIDER:                    (Opningstider i skuleferiar/høgtider 2017 - 2018, klikk her)                                    

Mandag til torsdag 08.00 - 22.00
Fredag 08.00 - 16.00

Når det er konsertar, kino eller revy kan du kjøpe billett på ebillett.no  
Informasjon om billettkjøp på ebillett:  Informasjonsfilm om ebillett: