Det er registrert 58 hyttevel i Bykle kommune.  
Kvart år, onsdag før skjærtorsdag, har kommunen invitert leiarane i vela til eit informasjonsmøte på Hovden grendehus. Dette "påskemøtet" har blitt ein viktig møteplass for dialog og informasjon.  

Vedlegga syner: 

  • Ei oversikt over registrert hyttevel i kommunen m/kontaktinfo om leiarar
  • Godkjent kommunedelplankart for tur- og skiløyper: Sommar / Vinter samt planbeskrivelse.
  • Referat og presentasjoner frå påskemøtet 2018