Støyldalen

Hytteeigar i Bykle?

Det er om lag 2650 hytter / ferieleiligheter i Bykle kommune idag.  Desse er spreidt utover kommunen med størst tyngde nord for Berdalsbru.  
Stor bruk av hyttene, over heile året, har svært mykje å seie for våre aktivitetsanlegg, restauranter og kafèer samt øvrig næringsliv.i Bykle og på Hovden.  

Det er registrert 57 hyttevel i Bykle kommune.  Du ser ei oversikt over vela her til høgre.  Lista er oppdatert pr. 2. mai 2017.  Kvart år, onsdag før skjærtorsdag, inviterar kommunen leiarane i vela til eit informasjonsmøte på Hovden grendehus.  

Her i høgre side finn du 

  • Ei oversikt over registrert hyttevel i kommunen m/kontaktinfo om leiarar
  • Godkjent kommunedelplankart for tur- og skiløyper: Sommar / Vinter samt planbeskrivelse.
  • Program for årets påskemøte. 
  • Referat frå møte den 12.4.2017 

 

Kontaktinformasjon

Bykle kommune
Informasjonen: T:37938500
postmottak@bykle.kommune.no
 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS