Idrettsbane Hovden

Idrettsanlegg

Areal- og anleggsstoda i Bykle kommune er god.

Kommunen har gjennom kommuneplanen, reguleringsplanar og avtaler med grunneigarar avsett store areal til idrett, kulturbygg og friluftsliv.
Stoda idag kan ein dele inn slik:

  • Kommunale anlegg
  • Private anlegg
  • Nærmiljøanlegg

For meir utfyllande informasjon klikk deg inn på den enkelte i venstre marg.

 

 

 

Kontaktinformasjon

For bruk/leige/aktivitet:
Bykle kommune
T: 37 93 85 00
postmottak@bykle.kommune.no

 

 

Føresegner om tilskot til anlegg
for idrett og fysisk aktivitet

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS