Ved å registrere deg her får du automatisk varsling:

  • når det er store arrangement i bygda
  • når det er nytt nummer av "Byklaren"
  • når vi har ledig stilling
  • og når planarbeid vert kunngjort

Merk av det du er interessert i og legg inn e-posten din!

E-post:* 
namn: 
Organisasjon: 
Arrangement
Byklaren
Ledig stilling
Varsel om planarbeid
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS