Infoland

For bestilling av målebrev, kart og plandata.

Infoland er ein nettbutikk der kommunen legg ut varer og tenester innan området: Eigedomsinformasjon, kart- og plandata.

Produktbeskrivelsane finn du ved å trykke på varenummeret for det enkelte produkt i "Produktkatalogen".

Tenesta er open for alle, og tilrettelagd for betaling med kredittkort. Dersom du ynskjer ein kundeavtale, kan du vende deg til kundeservice@infoland.no

Lenkje til Infoland finn du her

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS