• Råd, rettleiing og informasjon på vegne av alle einingane.
  • Hjelp til sjølvbetening og vegleiing om bruk av våre nettsider
  • Saksdokument til politiske møter/andre dokument pr.epost eller post.
  • Rask tilbakemelding om vi ikkje kan løyse saka di der og då.

I Informasjonen kan du hente ekstra sekkar til plast- og matavfallsposar; desse er gratis. Der står også ein publikums PC som er gratis å bruke.
Om du treng anna fagleg hjelp, vert du sett vidare til ein sakshandsamar.

Byggsak / Planarbeid
Om det er noko du vil drøfte med sakshandsamarane, ber vi deg ringe på førehand for å avtale tid.