Dette er ein database over alle arealplanar, som gjeld for Bykle kommune.

Du kan anten søkje på namnet eller klikke rett i kartet / zoome inn/ut.  Søk på plan-namnet - klikk enter og plankartet kjem opp i høgre rute. Velg Informasjon og dei dokument som er i saka blir då søkbare under kartet.

Du kan også søkje direkte i kartet, om du veit området planen gjeld for.

Databasen vert oppdatert fortløpande. Om du oppdager at kart eller dokument ikkje kjem opp - ta kontakt med INFORMASJONEN - 37 93 85 00.

Følg denne lenka