Innsyn: Politiske utval

Sida er kobla opp mot vår Innsynsløysing for politiske utval.

Når møteinnkalling og -protokollar i dei ulike utvala er klare kan du sjå dei her. Velg utval, dato innkalling eller protokoll og du får tilgong til dokument som er tilgjengelege i medhald av lov eller forskrift.  Her ligg også ein kalender som syner kommande møte for kommunestyret, formannskapet og planutvalet. 

Innsyn
Innsyn

Tilknytta element

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS