Innsyn: Politiske utval

Sida er kobla opp mot vår Innsynsløysing for politiske utval.

Pga omlegging til nytt sakshandsamingssystem er innsynsløysinga  ikkje på plass enno.  Vi jobber med saka.  Om du ynskjer tilgang til politiske vedtak/dokument - ta kontakt med Informasjonen 37938500 /arkivet eller med postmottak@bykle.kommune.no  og be om desse. 

Når møteinnkalling og -protokollar i dei ulike utvala er klare kan du sjå dei her. Velg utval, dato innkalling eller protokoll og du får tilgong til dokument som er tilgjengelege i medhald av lov eller forskrift.

Til høgre finn du også ein kalender som syner møta for heile året i kommunestyret, formannskapet og planutvalet. 

Innsyn
Innsyn

Tilknytta element

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS