Budsjett for 2017 samt økonomiplan for 2017 - 2020.

Bykle kommune sitt budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020  vart vedteken i kommunestyret 01.12.2016. 
Sjå vedtaket og budsjettdokumentet, samt ei oversikt over dei kommunale avgiftene.  

Kommunale avgifter for 2017

 

 

 

 

Penger
Penger

Kontaktinformasjon

Økonomisjef
Ann H. R. Ebeltoft
T: 37 93 85 32
M: 991 63 295
ann.ebeltoft@bykle.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS