100% fast stilling som sjukepleiar

PLEIE OG HJELPETENESTA Pleie- og hjelpetenesta omfattar heimebaserte tenester, alders- og sjukeheim (24 plassar) og arb...
24.05.2017

Assistent, pt. Bykle barne- og ungdomsskule/SFO:

100% stilling, frå 1.8.17, 40% fast og 60% mellombels (for skuleåret 2017/2018). Delar av stillinga blir arbeid med e...
15.05.2017

Lærar i vaksenopplæringa

60 % mellombels stilling, for skuleåret 2017 - 2018  Arbeidsoppgåver: Undervisning for innvandrarar og oppfølging av...
15.05.2017

Ledig stilling som pedagogisk leiar - Bykle barnehage

Til deg som ønskjer verdas viktigaste stilling, og som ønskjer å gjere barnehagetida til ein herleg start på livslang læ...
15.05.2017
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS