Ledig stilling: Rådmann Bykle kommune

Rådmannen har ansvar for å drifte og vidareutvikle kommunen. Han skal samarbeide konstruktivt med engasjerte folkevalde...
05.04.2017

Ledig stilling: Plansjef i Bykle kommune

Bykle er ein turistkommune med stor aktivitet– ikkje minst på Hovden. Det inneber mange og spennande arbeidsoppgåver in...
05.04.2017
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS