Kommuneplan for Bykle: Samfunnsdel til 1. gongs høyring.

Kommunestyret i Bykle har vedteke å legge ut samfunnsdelen av  "Kommuneplan for Bykle 2016 - 2026" til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.

Frist for å kome med innspel er 16. juni 2017.

Sigrid Bjørgum
Rådgjevar kart og plan

Samfunnsdel av Kommuneplan for Bykle

Kontaktinformasjon

Bykle kommune
postmottak@bykle.kommune.no 

T: 37938500 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS