Kontaktinformasjon - andre offentlege etatar

Namn Postadresse Telefonnummer
NAV Bykle Rådhuset, 4754 Bykle 55553333
Kyrkjekontoret Rådhuset, 4754 Bykle 37938570 / 95204304
Setesdal Brannvesen IKS Verksvegen 38, 4735 Evje 37930079
Setesdal Barnevern  Postboks 4, 4747 Valle 37937500 / 94514823
Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 4735 Evje 37930040
Setesdal Regionråd Postboks 4, 4747 Valle 37937525
Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane (SVR) Postboks 4, 4747 Valle 97643672
Skattekontoret i Bykle/Valle Postboks 4, 4747 Valle 80080000
Bykle tannklinikk Rådhuset, 4754 Bykle 37938617
Konsesjonskraft IKS Postboks 4, 4747 Valle 37937518
Valle og Bykle lensmannskontor 4747 Valle 37936900
Kommuneveterinær i Valle og Bykle Gunvald Mosdøl 37937152 / 90933139
     
     
     
     
     
     
     


 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS