Kulturminneplan

Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø er den første som er laga for Bykle kommune.  Planen er ein kommunedelplan etter §11-1 i plan- og bygningslova.   Planen skal hjelpe oss til å synleggjere, prioritere, vise fram/bli medvitne på, vedlikehalde og bruke kulturminna.   

Planen er vedteken i kommunestyret, men løyvingane til dei ulike prosjekta i handlingsplanen er ikkje vedteke. Dette må handsamast i økonomiplan og budsjett.  

Vedlegget inneheld oversikt over kulturminne, og dette skal vi bygge vidare på slik at ikkje viktige kulturminne blir gløymt.

Bjørnarå

Tilknytta element

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS