Kulturskulen

Bykle kulturskule er eit kommunalt tilbod til barn og ungdom som ynskjer opplæring i musikk og andre kunst- og kulturuttrykk. Kulturskulen underviser både individuelt og i grupper.

Kulturskulen ynskjer å vere ein ressurs for både skuleverket og kulturlivet i arbeid med å gje opplæring i, og å fremje forståing og interesse for kunst og kultur i lokalmiljøet.

Trykk HER for å søke tilbod i kulturskulen.

Søknadsfristen:  22. mai.

 

  


 

Kontaktinformasjon

Fagleiar kulturformidling
Helga Jacobsen  (i permisjon) 
 

Fungerande leiar i kulturskulen:  
Atle Pakusch Gundersen

atle.pakusch.gundersen@bykle.kommune.no 
M: 91 62 62 89

Aust Agder bibliotek og kulturformidling

Søknad til Bykle kulturskule

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS