KUNNGJERING - FØREHANDSRØYSTING 2017

Stortingsvalet 2017

I perioden 10. august til 8.september september er det førehandsrøysting  på

Bykle rådhus kvar dag kl. 08:00 – 15:30

Laurdag 26/8 kl. 15:00 – 18:00

Onsdag 6/9 kl. 15:30 – 18:30

Hovden Grendehus  Laurdag 2/9  frå kl 15.00 -18.00

Førehandsrøysting på alders og sjukeheimen vert kunngjort særskilt med oppslag på institusjonen.

Ambulerande stemmegjeving:
Veljarar som grunna sjukdom eller uførleik ikkje kan røyste på førehand eller på valtinget, kan søkje om ambulerande røysting heime.

Søknadsfrist er onsdag  30 august.

Er du i tvil om korleis du skal forhalde deg, kan du kontakte valstyret sitt sekretariat på tlf: 37 93 85 00.

Adressa til valstyret er: Bykle valstyre, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle

 

Bykle kommune

Jon Rolf Næss
Leiar i Valstyret

Val 2017

Kontaktinformasjon

Bykle kommune
Sarvsvegen 14
4754 Bykle
T: 37 93 85 00
postmottak@bykle.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS