Hovdenrevyen

Lag og organisasjonar i Bykle kommune

Er du medlem i ein organisasjon eller sit du kanskje til og med i styret?  Her finn du 2 særs nyttige hjelpemiddel:

Økonomihåndbok for frivillige organisasjonar - (Fordelingsutvalet - des 2006.  Ny og oppdatert handbok kjem i løpet av 2015)
Organisasjonshåndboka  - (Frivillighet Norge 2013.  Ei handbok for å starte og drive ein medlemsorganisasjon)

                   ******************************

Vi er stolte av å ha over 30 friviljuge lag og organisasjonar i vår kommune.  I tillegg er det mange interessseorganisasjonar og store faste arrangement.

Her ser du ei samla oversikt:  

Frivillige lag og organisasjonar med kontaktinformasjon.  Oppdatert mai 2017 


 

Kontaktinformasjon

Leif Kvinlog

Rådgjevar skule og kultur
T: 37938613
M: 90 98 48 33
leif.kvinlog@bykle.kommun.no

 

Søknadskjema for kulturmidlar
Frist 1. april kvart år

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS