Bustadtomter

Bustadtomter

Vi har for tida desse ledige kommunale bustadtomtene i Bykle kommune

Bustadfelt Stad Tomtenummer:
Stussli 2 Hovden Nr. 78
Austmannlii Hovden Nr. 22
Røyrvikåsen Hovden Nr.12 og 25 (leilighetstomt)
Tussefjødd Bykle Nr. 1 til 13

Det er innført konsesjonsgrense 0 i alle bustadområde i kommunen. Det vil seie at bustaden berre kan nyttast som heilårsbustad.

I menyen til høgre finn du følgjande dokument:

  • Oversikt over avgifter og tilskott pr. 1.1.2014 i samband med kjøp av bustadtomt.
  • Vilkår ved tildeling av tomt.
  • Søknad om tildeling av bustadtomt.
  • Forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7 for Bykle kommune.

Plankart og reguleringsbestemmelsar finn du her i databasen "Planinnsyn" og i menyen til høgre.

Når du går inn i "Planinnsyn" har du fleire muligheter:

  • Kjenner du namnet på planen skriver du dette inn og søker planen opp.
  • Du kan også klikke rett i kartet og planen syner seg i venstre ramme.  Velg: Vis meir informasjon"
  • Plan, føresegner og andre dokument kjem opp rett under kartet. 
  • Desse dokumenta kan du opne og eventuelt skrive ut.
Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS