Du er her: Heim > Næring
Dammen i Bykle

Næring og etablering

Bykle kommune sitt næringsliv er i stor grad basert på dei naturgjevne føresetnadene i kommunen.

Det gjeld kraftproduksjon, reiseliv, handel, bygg og anlegg.  Kommunen har eit godt utbygd tjenestetilbod med godt skuletilbod som til dømes Hovden Skigymnas. Det er tilgengeleg fibernett i heile kommunen. Vi har variert og vakker natur med 170 km oppkjørte løyper, Hovden Badeland og Hovden Alpinsenter gjer Bykle til ein attraktiv turist- og hyttekommune.

For å sikre eit levedyktig lokalsamfunn og eit optimalt tjenestetilbud, er næringsutvikling ei føresetnad.

Kommunen legg til rette for å stimulere til nye etableringer og videreutvikling av eksisterande verksemder.

Bykle kommune har eigen, og ekstern, rådgjevande kompetanse og ulike virkemidlar, som kan gjere det attraktivt å satse på næringsutvikling hos oss.

Kontaktinformasjon

Næringssjefen i Bykle
Svein Hjorth-Olsen
T: 379 38 618
M: 900 22 553
svein.hjorth-olsen@bykle.kommune.no 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS