Frå og med veke 12 er Bykle legekontor stengt grunna ombygging og Hovden legekontor har ope kvar dag.

I påska er det vanlege opningstider på kvardagane unnateke onsdag 28. mars då legekontoret stenger kl. 12.00. Alle som bruker legekontora i kommunen, må ha fastlege der. Bytt fastlege på nett eller fastlegetelefonen: 800 43 573

Legevakta har ope 24 timar i døgnet 365 i året.

Legevakt: 116117                   Akutte tilfelle: 113