Is

Rådmannsstaben

Desse fagområda er samla i rådmannstaben:

  • Areal- og planarbeid
  • Byggsak
  • Arkiv/Post
  • Informasjon
  • Kultur og fritid
  • Landbruk/utmark/miljø
  • Næringsutvikling
  • Oppmåling
  • Personalarbeid
  • Økonomi

Kontaktinformasjon

Bykle kommune, Rådhuset, 
4754 Bykle

Informasjonen
T:
37 93 85 00
postmottak@bykle.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS