Renovasjonskalender

Renovasjonskalender for 1. halvår 2017

Dei som betaler for slamtømming, sammen med øvrig renovasjon, står på ei liste og tømming skjer ifylgje denne lista.

Er du ny kunde og vil bestille tømming av septiktank?  Ta kontakt med kommunen!  T: 37938500.

 

 

Kontaktinformasjon

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
T: 37 93 00 40
Bykle kommune
T: 37 93 85 00
post@smg-iks.no
www.smg-iks.no

 

Tykkås har ope: 

Kvar torsdag frå kl. 12:30 til kl. 18:30
Den 1. laurdagen i kvar månad frå kl. 09:00 - kl. 15:00
(25.12 og 01.01 er det stengt på Tykkås)

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS