setesdal regionråd_cr

Setesdal Regionråd

Setesdal Regionråd (SR) er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.

Vi har tre hovudarbeidområde:

  • infrastruktur
  • interkommunalt samarbeid
  • næringsutvikling

Alt vi gjer er mynta på at det skal vere godt å bu og drive verksemd i Setesdal. Vi er og opptekne av å ta vare på eigenarten her. Kontorstaden er Valle (vertskommunen).

 

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 4, 4747 valle

Besøksadresse:
Kommunehuset i Valle, Valle

 

Dagleg leiar:
Signe Sollien Haugaa
T: 37 93 75 25
 

post@setesdal.no
http://www.setesdal.no

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS