Du er her: Heim > Sjølvbetening > Skatt
Økonomi

Skatt

Skatteoppkrevjaren i Setesdal har ansvar for regnskapsføring og innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift for:

Bykle kommune
Valle kommune
Bygland kommune
Evje og Hornnes kommune

Kontoret yter også informasjon til og utfører kontroll av arbeidsgjevarar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt Skatteetaten  for spørsmål vedrørande:

  • Skattekort, selvangivelse eller likning
  • Fastsettelse av merverdiavgift og investeringsavgift
  • Fastsettelse og innkrevjing av arveavgift samt innkrevjing av meirverdiavgift og investeringsavgift

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eigedomsskattekontoret
Bykle kommue har eigedomsskatt på «verk og bruk», jfr eigedomsskattelova § 3, c. Det er eigedomsskattekontoret som skriv ut eigedomsskatten.
Skatteytar kan klage på den utskrevne eigedomsskatten.  Klaga må gjevast skriftleg til eigedomsskattekontoret.

 

Kontaktinformasjon

 

 

Skatteoppkrevjaren i Setesdal
Adresse: 
Kasernevegen 19, 4735 Evje
T: 379 32 300
----------------------------------------------

 

 

 

Skattekontoret
Skatt sør Valle
Postboks 2412, 3104 TØNSBERG
Besøksadresse: Valle
Opningstid: Mån - fred: 09:00 - 15:00
T: 80080000  ||  F: 33741200
Treng du frikort/skattekort eller har andre spørsmål,
kontakt www.skatteetaten.no eller ring 800 800 00

-----------------------------------------------

 


Eigedomsskattekontoret i Bykle
Rådhuset, 4754 Bykle
T 379 38 532 (Økonomisjefen)

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS