Pleie- og hjelpetensta ynskjer kontakt med ungdom/vaksne som kunne tenke seg og vere støttekontakt for personer med ulike behov.
Ta kontakt med Pleie- og hjelpetensta for meir info. Spørsmål kan rettast til tenesteleiar for pleie- og hjelpetensta Vidar Johnsen eller avdelingssjukepleiar raqgnhild Hoslemo