SVR

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)

Åtte naturområde sør i Langfjella er verna som landskapsvernområde eller biotopvernområde. Totalt omfattar desse 3444 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.

Klikk deg inn på SVR sine eigne heimesider for informasjon og artiklar.

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS