Du er her: Heim > Kontakt oss > Tilsette

Tilsette

Oppføringer i katalogar og liknande:

  • Bykle kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.
  • Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtaler - det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.  
  • For eventuelle oppføringer aksepterer Bykle kommune berre skrifteg signerte avtaler og ordrebekreftelser, aldri muntlege avtaler.

Rådmannen

istock_000005758296large.jpg

Ordførar Jon Rolf Næss 37938511 92834567
Rådmann Tallak Hoslemo 37938521 91869907
       
Rådmannen sin stab      
Økonomisjef Ann Ebeltoft 37938532 99163295
Personalsjef Liv Hilde Holm 37938609 90610215
Næringssjef Svein Hjorth-Olsen 37938618 90022553
       
Kultur og fritid      
Fagleiar kulturformidling Helga.Jacobsen 37938577 45273218
Fagleiar kulturhus Unn Hovden 37938698 91560215
Kulturskulelærar Atle Pakusch Gundersen   91626289
Ungdomsarbeidar      
Biblioteksjef Kaja Kristine Tho 37938690 92649942
Rådgjevar skule / kultur Leif Kvinlog 37938613 90984833
       
Teknisk drift- og eigedom      
Tenesteleiar Sigbjørn Fossdal 37938606 91547815
Reinhaldsleiar Ruth Stangenes 37938612 97684205
Arbeidsleiar VA/Grønt Bjørn Einar Andersen 37938551 94505149
Fagleiar eigedom  Kim.Robin.Wintermark 37938569 41652212
Vakttelefon VA Heile døgnet   91331510
       
Pleie- og hjelpetenesta      
Tenesteleiar Vidar Johnsen 37938651 41420301
Avdelingssjukepleiar Ragnhild Hoslemo 37938653 47354904
Konsulent Liv Hoslemo 37938652  
Vaktrom   37938650 91004945
Heimesjukepleie     95235026
       
Helsetenesta i Bykle og Valle      
Tenesteleiar Frode Verpe 37938602 94529062
Kommuneoverlege Hanne Straume   91537970
Helsesyster Ingrid Bjønnes (perm.)   46948309
Fysioterapeut Kenneth Fyhn   95306880
Jordmor Grethe Mosdøl Nomeland   48219196
       
Bykle barnehage      
Tenesteleiar Kristin D. Hoslemo 37938641 48896535
Bjørnehiet - pedagogisk leiar Signe Lillemo Mundal 37938643 90405991
Ulvetuva - pedagogisk leiar Ingrid S. Kostveit 37938642 97621785
       
Fjellgardane barnehage      
Tenesteleiar Kristin Hoslemo 37938522 48896535
Jasehola - pedagogisk leiar Mette Larsen   94511235
Maurtuva - pedagogisk leiar Carina L. Olaussen   94511233
Revehiet - pedagogisk leiar Per Øyvind Asbjørnsen   94511234
       
Bykle barne- og ungdomsskule      
Tenesteleiar Rønnaug Torvik 37938621 48894317
Konsulent Astrid K. Trydal 37938620  
Sosialpedagogisk rådgjevar Trude Mikkelsen   97189015
SFO   37938575 48075335
Inspektør Olaug Dahl   48177129
       
Fjellgardane skule      
Tenesteleiar Askild Johnsen 37938631 91355707
Konsulent Hildegunn Mosdøl 37938632  
SFO   37938633 90255864
       
       
       
       
       
       
 

Kontaktinformasjon

Informasjonen
T: 37 93 85 00
F: 37 93 85 01
postmottak@bykle.kommune.no


 

Webmail - tilsette


 


 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS