Bykle helsesenter

Utbygging på Bykle helsesenter

I år skal det opparbeidast tomt til nybygg og ny veg frå heimen og opp til vegen gjennom Tussefjell.  

Arbeidet med tomta vil halde fram til sommarferien og det blir mykje støy og trafikk i anleggsperioden.

Det er lagd ein plan for å sikre skuleveg og for levering av barn i barnehagen.

I periodar vil det bli evakuering av tilrettelagde bustader og barnehagen når det skal sprengast.

Legekontoret i Bykle vil ikkje vere i drift i anleggsperioden og sjukeheimen vil vere tom. 

Dei ulike einingane vil informere nærare.


Med venleg helsing
Vidar Johnsen
Tenesteleiar - Pleie og Hjelpetenesta / Heimen

Kontaktinformasjon

Bykle helsesenter
Vidar Johnsen - Tenesteleiar
M: 41420301
T: 37 93 86 51

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS