Landskap

Utmark, miljø og landbruk

Her finn du informasjon, rettleiing, søknadsskjema og nyttige forskrifter, knytta til fagområda:

Skogbruk, utmark/vilt og fisk, landbruk.  I tillegg; Informasjon og retningsliner for motorferdsel i utmark og vassdrag. Du går inn på sidene her til venstre.

Kontaktinformasjon

Rådgjevar miljø, utmark og landbruk
Kristian Kvaalen Herregården
T: 37 93 86 08
M: 957 93 735
kristian.kvaalen.herregarden@bykle.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS