Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Barnevernvakta: 38 07 54 00
Barnevernet dagtid: 37937500 / 94514823
Bestill legetime på nett
Brann 110 Politi 112  Lege 113 (ved akutt alvorlig sykdom)
Nasjonal veiviser ved vold og overgrep  dinutvei.no 

 

Hjertestartarar finn du her:

 • Hovden grendehus (37938693)
 • Hovden Badeland (37939393)
 • Ørnefjell golfbane ( v/grønn årstid)
 • NAV i Bykle
 • Fjellgardane skule
 • Fjellgardane barnehage
 • Hovden reinseanlegg
 • Kommunelageret i Bykle
 • Bykle barnehage
 • Bykle samfunnshus
 • Bykle rådhus

Krisesenter for kvinner: 38 10 22 00
Krisesenter for menn: 913 66 524
LEGE, BYKLE: 37938670.  LEGE HOVDEN: 37938680
Legevakt: 116 117 (Kvardagar, helgar, helligdagar): Mellom 15.30 og 08.00
Vatn/avløp  ||  Døgnvakt: 91331510
Veterinæren i Bykle og Valle: 37937152  (Rikesvegen 2, 4747 Valle) 
Vern for eldre: 800 30 196 www.vernforeldre.no