Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Hagemo

1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Hagemo

1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Hagemo hytteområde   

Planutvalet i Bykle kommune vedtok 16.01.17 med heimel i PBL § 12-3, 12-10 og 12-11 å legge detaljregulering for Hagemo hytteområde ut til høyring og offentleg ettersyn. 

Planforslaget leggas ut på høyring og offentleg ettersyn med frist for innspel 13.03.17.

Meir informasjon

Publisert | Oppdatert 12. september 2017