Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Fjellstoge

1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Hovden Fjellstoge

1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Hovden Fjellstoge

Planutvalet i Bykle kommune vedtok 06.02.17 med heimel i PBL § 12-3, 12-10 og 12-11 å legge detaljregulering for Hovden Fjellstoge ut til høyring og offentleg ettersyn. Planforslaget leggas ut på høyring og offentleg ettersyn med frist for innspel 01.04.17.

 

Fjellstoge

Meir informasjon

application/pdfVedtak.pdf 267 KB
Publisert | Oppdatert 12. september 2017