Plandokumenta finn du vedlagt.  Det er:

Vedtak, Plankart, Tekstdel og kart som synar kva for planar som fortsatt skal gjelde.