Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skatt

Skatteoppkrevjaren i Setesdal, for kommunane Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle,  er samordna på Evje.  

Skatteoppkrevjaren i Setesdal har ansvar for regnskapsføring og innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift for dei fire kommunane.
Kontoret yter også informasjon til og utfører kontroll av arbeidsgjevarar.   Alle spørsmål om innbetaling av skattar og avgifter rettast til kontoret på Evje.  


Kontakt Skatteetaten  for spørsmål vedrørande:

  • Skattekort, selvangivelse eller likning
  • Fastsettelse av merverdiavgift og investeringsavgift
  • Fastsettelse og innkrevjing av arveavgift samt innkrevjing av meirverdiavgift og investeringsavgift

 

Eigedomsskattekontoret
Bykle kommue har eigedomsskatt på «verk og bruk», jfr eigedomsskattelova § 3, c. Det er eigedomsskattekontoret som skriv ut eigedomsskatten.
Skatteytar kan klage på den utskrevne eigedomsskatten.  Klaga må gjevast skriftleg til eigedomsskattekontoret.

 

Økonomi

Økonomi Kallestad, Gorm

Kontaktinformasjon

Skatteoppkrevjaren i Setesdal
Kasernevegen 19, 4735 Evje

Skatteoppkrevjar Bente Lantz:
37 93 23 11
bente.lantz@e-h.kommune.no

 Rådgjevar Marit Haugjord
37 93 23 30
marit.haugjord@e-h.kommune.no

Konsulent Jarl F. Lorentzen
47 70 49 78
jarl.lorentzen@e-h.kommune.no  

Skattekontoret i Valle
stenger for publikum frå 1. juni 2017.  

Næraste skattekontor er Skatt Sør, Kjøita 42, 4630 Kristiansand.  
Treng du frikort/skattekort eller har du andre spørsmål,
kontakt www.skatteetaten.no eller ring 800 800 00


Eigedomsskattekontoret i Bykle
Rådhuset, 4754 Bykle
T 379 38 532 (Økonomisjefen)

Lag KID-nummer for innbetaling av
skatt og arbeidsgjevaravgift mm.