Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar under arbeid. 

Bilde

1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Hartesyni Bustadfelt

1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Hartesyni Bustadfelt 

Planutvalet i Bykle kommune vedtok 06.02.17 med heimel i PBL § 12-3, 12-10 og 12-11 å legge detaljregulering for Hartesyni Bustadfelt ut til høyring og offentleg ettersyn.   Planforslaget leggas ut på høyring og offentleg ettersyn med frist for innspel 01.04.17.

Fjellstoge

1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Hovden Fjellstoge

1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Hovden Fjellstoge

Planutvalet i Bykle kommune vedtok 06.02.17 med heimel i PBL § 12-3, 12-10 og 12-11 å legge detaljregulering for Hovden Fjellstoge ut til høyring og offentleg ettersyn. Planforslaget leggas ut på høyring og offentleg ettersyn med frist for innspel 01.04.17.

 

Hagemo

1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Hagemo

1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Hagemo hytteområde   

Planutvalet i Bykle kommune vedtok 16.01.17 med heimel i PBL § 12-3, 12-10 og 12-11 å legge detaljregulering for Hagemo hytteområde ut til høyring og offentleg ettersyn. 

Planforslaget leggas ut på høyring og offentleg ettersyn med frist for innspel 13.03.17.

Hovden sentrum - bilde

Hovden sentrum: Melding om vedtak

2. gongs handsaming og endeleg vedtak av områdeplan Hovden sentrum.

Kommunestyret i Bykle vedtok den 17.11.2016 områdeplan for Hovden sentrum.