Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar under arbeid 

KUNNGJERING AV VEDTAK: DETALJREGULERING AV HAGEMO, BERDALSBRU

Kommunestyret i Bykle har med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-12 i møtet 11.04.2019 vedtatt detaljreguleringsplan av Hagemo, planid 201404.


Planen vidareførar intensjonen frå gjeldande plan, samt at området kan fortettast med 6 nye hytter. Dei nye hyttene ligg i eit samla felt nordaust i området. Planen gir heimel for at avkøyringar til Rv9 vert redusert, og at det kan opparbeidast tilkomstvegar til hyttene.