Her finn du ein mal PDF document ODT document for smittevern som du kan nytte for å utvikle eigne rutiner og reglar for smittevern i di verksemd eller teneste. Sjekk og om det finst eigen bransjestandard som er godkjent av nasjonale myndigheiter for di type verksemd.