Bykle barnehage Fjellgardane barnehage Aktivitet/innhald
15. og 16. august Kurs/fagdag – barnehagen er stengd
18. august Nytt barnehageår startar
Veke 36 Kampanje mot mobbing
22. august 23. august Foreldremøte
Veke 38 Brannvernveke
29. september 28. september Haustfest 
3.- 7. oktober Haustferie
21.oktober Kurs/fagdag – barnehagen er stengd 
9. desember 15. desember Nissefest
13.desember 16. desember Lucia (eige arrangement på Hovden-  info kjem)/ Bygdefest
     
2. januar Kurs-/fagdag- barnehagen er stengd
6. februar Samenes dag
17. februar 17. februar Fastelavnsfest (19.02)
20.-24. februar  Vinterferie
21.februar Den internasjonale Morsmålsdagen
mars Barnehagedagen (Oppslag om dato kjem seinare)
30. mars Påskefrukost
3.- 10. april Påskeferie
1.mai Arbeidernes dag- barnehagen stengd
17. mai, 18. mai, 19. mai Nasjonaldag- Kristi himmelfartsdag- Kurs/fagdag – barnehagane er stengd
29. mai Andre pinsedag- barnehagen stengd
Juni Juni Sommarfest/ Kompisavslutning
Dei to siste heile vekene i juli Barnehagen er sommarstengd
August 2023 Det vert 2 planleggingsdagar før nytt barnehageår – barnehagen er stengd desse dagane