Når du mottek varsel frå oss om adresse, oppmodar vi deg til å kjøpe inn husnummeret og feste det på veggen snarast mogleg.

(Vi tilrår denne typen: 150-25 Husnummerskilt.  Alu m/refleksfolie.  150 x 150)

Sjå også dei 2 kartlenkene til høgre. Desse er nyttige for å finne ut kor ein eigedom ligg.  Bruk anten gnr/bnr.eller gateadressa.

Veien.jpeg

 

Sjå meir om adresseringsarbeidet vårt på denne nettsida.