Sjå også dei 2 kartlenkene.  Desse er nyttige for å finne ut kor ein eigedom i Bykle kommune ligg. Bruk anten gnr/bnr.eller gateadressa når du vil søkje opp ein eigedomen.

Når du skal kjøpe inn skilt til ditt hus/di hytte anbefaler vi følgjande:  
Skilttype nr. 5, Alu m/refleksfolie 150x150 mm

Planarbeid / oppstartmøte:
Bykle kommune sine krav til adressering i nye felt