Kandidatar er dei som har gjort ein innsats på desse områda. LIM-prisen blir delt ut av LIM-rådet i Agder fylkeskommune, og er på 25.000 kr. og eit kunstverk til 5000 kr.

- Det blir fokusert på likestilling og inkludering knytta til kjønn, funksjonsevne, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet- og uttrykk, alder og religion, seier Gro Hege Hansen i Agder fylkeskommune. 

Alle kan sende inn forslag til kandidatar. Fristen er 26. september, og forslag kan ein sende HER