LIM-prisen fokuserer på likestilling og inkludering knytta til kjønn, funksjonsevne, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet- og uttrykk, alder og religion.

- Me ser etter ein kandidat som arbeider for å betre mogelegheitene til menneske i arbeidslivet, kulturlivet, friviljugheit og/eller innan politikken, seier rådgjevar i Agder fylkeskommune Camilla Gaarn Røed.

Fristen for å kome med forslag på kandidatar er 22. september.

HER kan ein lese meir om prisen og fylle ut skjema for nominasjon av kandidat.

LIM-prisen er på 25.000 kr., og i tillegg eit kunstverk til ein verdi av 5000 kr.