Kafètreff Bykle hotell

Frå kl 11.30 til 15.00. Middag/dessert & kaffi kostar 145 kr.
Påmelding til Bente på tlf 37938655, før kl 15. dagen før .

Arrangør: Aktivitetsleder alder og sjukeheimen Bente Trydal
: Bykle hotell
Tid: torsdag 27. juni 11:30