Konfirmasjonsgudsteneste Bykle

Arrangør: Kyrkja i Bykle, Valle og Hylestad
: Bykle kyrkje
Tid: lÝrdag 1. juni 12:00